Universiteti i Durresit- nje provim 400 euro

downloadNje student qe studion ne Universitetin Aleksander Moisiu, Fakulteti i Drejtesi, por qe deshiron te ruaj anonimatin ka bere nje denoncim interesante per redaksine tone. Ai, na shkruan se problemi i marrjes se provimeve kundrejt parave ekziston ne cdo universitet publik shqiptar. Ai thote, se ne Fakultetin qe studion, te gjithe ata qe kane provime te prapambetura dhe duan te diplomohen ne kohe, duhet te paguajne 400 euro per cdo provim. Ai thote se eshte nje mekanizem qe prek te gjitha nivelet drejtuese te ketij Fakulteti, ku permes mita-marrjes behen nderhyrje ne sistem per te dhene provimet e prapambetura.