Fjalimi i rrallë i Fan Nolit në Asamblenë e Lidhjes së Kombeve

Fjalimi i rrallë i Fan Nolit në Asamblenë e Lidhjes së Kombeve

Fan Noli, në veprimtarinë e tij politike dhe letrare veçohet për oratorinë e tij të pashoqe. Kulmin e oratorisë, Noli e arriti në fjalimin që mbajti në Lidhjen eKombeve, në Asamblenë e Pestë të Lidhjes, më datë 10 shtator 1924.
Edhe shtypi botëror e komentoi këtë fjalim të jashtëzakonshëm.
“Fjala më e kthjellët dhe më e mençur” ( Mezzogiorno ); “Fjalë pa masë e zgjuar dhe e hollë” ( Gazette de Lausanne ); “Fjalë të drejta. Bombë e peshkopit shqiptar” ( Daily Telegraph ); “Peshkopi Kryeministër Fan Noli i Shqipërisë i bëri delegatët e Lidhjes së Kombeve të mbeten gojëhapur, kur u mbajti një nga fjalët që bëri bujë dhe pa dyshim një nga fjalët më piktoreske” ( New York Times )