Ndarja territoriale dhe Maqellara

data=VLHX1wd2Cgu8wR6jwyh-km8JBWAkEzU4,ouIQu-vDmmKuangDbGpucyLGR4WxOhrXdLC13JwzhaGIByr1rqw0mUUmp1bjyGw5HQbVA7r-9pp3u2F03GideyNGEbSwedlvDRPXaFFlAGvTu0rUhscr6UKjpocGaXlUB41jzeJUS1PdeXL5-OW88dEAk97znD51lauSxJa per te kuptuar se cfare i ben ndarja e re territoriale Dibres. Po ju marr vetem nje shembull, Komuna e Maqellares, e cila sipas Census te vitit 2011 ka 12 627 banore e perbehet nga keto lokalitete Maqellara, Bllata e Poshtme, Bllata e Siperme, Burimi, Cernena, Fusha e Vogel, Katundi i Vogel, Kercishti i Siperm, Kllopcishti, Kavashica, Majtara, Pocesti, Pesjaka, Poggorca, Vojnika, Dovolani, Erebara, Grezhdani, Herbeli, Popinara dhe Gradeci. Kjo komune ka pasur nje rendesi te jashtazakonshme ekonomike, politike e strategjike per Dibren dhe eshte shquar per karakteristikat e saj te vecanta. Per shkak te madhesise, numrin te lokaliteteve, hapesires gjeografike e numrit te popullsise, Maqellara duhet te ishte bashki ne vete nuk duhet te vazhdonte te quhej komune, pasi ajo ka pasur gjithmone karakteristika te vecanta. Gjithashtu, keto lokalitetet mund te ishin fare mire njesi te Maqellares. Por ndarja e re, Maqellares i heq te gjitha te drejtat edhe ato te komunes, duke e e bere pjese te Peshkopise qe eshte nje ore larg. Prandaj, dibranet kane arsye te protestojne kete ndarje te re territoriale.