Bushati Politika e Jashtme amatoriale?!

Politika e Jashtme amatoriale?!

– Mungese koherence
– Nepotizem
– Mungesa e nje instituti per studimin dhe hartimin e karrierave
– Selite Diolomatike cerdhe farefisnore e nepotizmi
– Mungese totale konkursesh ne rekrutimin e trupit diplomatik
– Varesi totale e MJ nga Keshilli i Ministrave
– Mungese e Strategjise Kombetare
– Mungesa e ketyre institutive thelbesore te natyres funksionale per:
1. Ceshtjet e Rajonit
2. Ceshtjet Atlantike
3. Ceshtjet e Azise
4. Ceshtjet e Afrikes
5. Vendet Arabe
– Mbivalenca e rastesise ne vendimmarrje
– Mungesa e nje kuadri modern ligjor
-Konflikti me Presidencen

Nga Alban Daci