Demokracia dhe sistemi zgjedhor simas EDUART NDOCAJ; sot politika Shqiptare njelloje me ate te HITLERIT

eduard-ndocajNga të gjitha format e pushtetit, demokracia mund të konsiderohet si një sistem i vlerës së madhe. Demokracia, edhe pse i dëmtuar, ajo mund të jetë më mirë se format e tjera të pushtetit të zhvilluara deri tani nga njerzimi, por ajo sigurisht që është e arsyeshme për të pranuar hapur ne zemrën e saj ndonjë sistem tjeter me te mirë nese krijohen në të ardhmen. Tashmë kanë dalë në dritë një numër të metat dhe të çara të demokracisë, dhe njerëzit kanë filluar tashmë për të korrigjuar atë. Në një formë të pranimit të qeverisë demokratike të një kandidati është marrë me shumicën e votave, por kjo nuk është e përshtatshmërisë ndodhur me të vërtetë në të gjitha rastet. Unë jam i mendimit se popullariteti i njerëzve që marrin shumicën e votave,dhe ata nuk marrin një shumicë absolute, duhet të jetë subjekt i një votim të ri. Në këto zgjedhje do të duhet të sigurohemi që të votojnë për kandidatin me te mir , që do të konsiderohen vetëm kur zgjidhet dh do të marrë shumicën e votave në favor.Të gjithë kandidatët për zgjedhjet duhet të publikojnë programet e tyre “e zezë ne bardhë”. Nëse zgjedhjet e tjera ka ndodhur,se çdo kandidat duhet të veprojë në kundërshtim me deklaratat e tyre apo akuzat kunder kundershtarit , ai ose ajo do të paditet për të konstatuar të vërtetën. Nëse shpallet fajtor, zgjedhja e tij do të anulohet.

Them se çdo i rritur ka të drejtën e votës se lir pa e deviuar ate vot , por nuk mohohet se kandidatet politikisht injorantë ne politik dhe me arsim te dobet apo te dyshimt , në fakt, ata po te zgjidhen e dobësojë qeverinë dhe qeverisjen, kështu që është e dëshirueshme që njerëzit pa arsim dhe pa njohuri nuk mund të ushtrojë këtë të drejtë. Demokracia në një vend me analfabetizmi i lartë është vetëm një farsë dhe nje kthim mbrapa. Në këto vende njerëzit të fars dhe ata analfabet esht e lehtë per të kapur votat e masave te varfera , sepse ato i blejn me para te pista . Njerëz ne nje varferi estreme në këto vende mund të jetë shumë lehtë te mashtrohen nga ata që mbrojnë gjoja te varfarit apo nacionalizmit fals.Suksesi i demokracisë varet nga kultura dhe vetëdija politike e votuesve, pra, përmirësimi i edukimit është një domosdoshmëri kryeministërit të një vendi demokratik. Kështu, në interes përgjithshëm, për të garantuar në gjithë arsimin ne gjdo skaj te shqipei. Kjo nuk është e dëshirueshme që të bej presjon qeveria mbi sistemin arsimor, si partia në pushtet do të përhapet ideologjinë e saj nëpërmjet sistemit arsimo kjo esht nje shkelje e te drejtave te njeriut qe deshiro te votoj i lir pa dikimin e politikes ne pushte. Zgjerimi i pjesëmarrjes politike te njerzve te thjesht. Për t’iu kundërvënë kërcënimit te një regjimi totalitar, një numër në rritje i njerëzve duhet të marrin pjesë në procesin politik. Fakti i pjesëmarrjes ne rritje i identifikimin individual me procesin politik dhe ndjenjën e përgjegjësisë ndaj saj. Fakti që kjo pjesëmarrje është duke u zbatuar në një shoqëri demokratike apo diktatoriale, me një parti të vetme apo një sistem shumëpartiak mund të jetë me rëndësi sekondare në krahasim me rritjen e rolit të pjesëmarrjes aktive në të përgjegjësisë politike. Dhe gjithë kjo të ketë sukses, duhet të eliminuar kërcënimin e shtypjes në qoftë se ju shprehin pikëpamjet në kundërshtim me ato të pushtetit kercnimi per vendin e punes . Kjo është mënyra e vetme për të zëvendësuar profesionistët me burokratët menaxhimin e njrzeve . Ne si popull duhet të lëvizin nga një “demokraci spektatorëve”, ku mendimi i popullit nuk ka asnjë vlerë në një “demokraci pjesëmarrëse” në të cilin punët e komunitetit janë të rëndësishme per demokracin ne vend dhe të rëndësishme për qytetarin dhe brezi ardhshm . Komitetet sociale për funksionimin e duhur të shoqërisë dhe për të balancuar monopolin e pushtetit të strukturës politike, strukturat sociale duhet të zhvillohet sa me shpejt. Marrëdhëniet midis dy strukturave duhet të përcaktohen qartë në mardhenjet e për të përcaktuar objektivat dhe funksionet e koordinimit të të gjithë sistemit. I cili duhet të funksionojë si një organ i organizuar në mënyrë të tillë që çdo komponent është për të mbështetur një tjetër. Suksesi do të varet në fund të fundit në evoluimin e institucioneve sociale të një kulture të përshtatshëm shoqëror bazuar në vlerat shpirtërore të humanizmit.
Intelektualët cilët japin rëndësinë tek vlerat e njeriut dhe te shkolluar shpirtërisht, te cilet integriteti është përtej çdo dyshimi duhet vetorganizohen për të formuar një strukturë sociale nëpërmjet krijimit të Komiteteve social.
Ajo që ne kuptojmë me demokraci ekonomike
Gjithkush ka të drejtë të gëzojnë frytet e punës së tyre.
Në kundërshtim me atë që ndodh në këtë periudhë, e cila mund të quhet një diktaturë ekonomike, ku vetëm pak njerëz e kontrollonin ekonominë shqiptare , ne argumentojnë se kontrolli i burimeve dhe mjeteve të prodhimit duhet të jetë në duart e prodhuesit.Si në sistemin kapitalist që kontrolli komunizmit real të ekonomisë ka qenë gjithmonë në duart e një grupi të vogël të individëve. Pas rënies së komunizmit, kjo tendencë është rritur, dhe sot ne mund të shohim se vetëm pak njerëz kontrollojnë 40% të burimeve të shqiperis, dhe 5% e popullatës kontrollon 80% të resurseve të tokës. E ka arritur atë edhe Hitleri në ëndrrat e tij : nje nder diktaturat absolut botëror. Demokracisë politike, në kushtet në të cilat ajo ishte praktikuar dje, ishtë vetëm një kukull në duart e një grupi të vogël të individëve , të cilët financojnë fushatat e të gjitha palëve, shumicës .un propozoj që të krijojë një limit maksimal për akumulimin e pasurisë individuale, dhe në të njëjtën kohë edhe të kufizojnë kontrollin e ekonomisë politike, kështu që un jam kundër edhe për kapitalizmin shtetëror.

Për të arritur demokracinë ekonomike duhet të plotësohen tre faktorë:
1) Duhet të sigurohet disponueshmërinë e një minimum jetes prej burimeve (ushqim, veshmbathje, shtëpitë, kujdes mjekësor, arsimi), që është, të gjithë duhet të kenë mundësinë për të zotëruar këto burime me një punë normale, dhe që nuk është në gjendje për të marrë ato vet , vetëm duhet të jenë të mbështetur nga shteti.

2) fuqia blerëse e njerëzve duhrt mbajtur në rritje. Për të arritur këtë, prodhimi duhet të synojnë kënaqësinë e tregut të brendshëm, duke përdorur burimet e energjisë dhe lëndëve të para. Progresi teknologjik në mjetet e prodhimit duhet të përmirësojë standardin e jetesës së banorëve të asaj zone apo nje zone tjeter.

3) Njerëzit duhet të kenë të drejtën për të vendosur ekonominë lokale, kështu që kompanitë duhet të menaxhohen nga kooperativat apo sistemet e biznesit që lejojnë çdo punonjës për të qenë një kompani sipërmarrës ai punon për të, pjesmarrja në fitime, rreziqet dhe vendimet per te ardhmen e ndrmarrjes ku ai punon esht vendimtar per nje jetzgjatje te gjdo ndermarrje apo shoqri.

Eduart Ndocaj