Përzgjidhen 5 fituesit e javës së dytë të shorteut të ALBtelecom dhe Eagle Mobile

pushoKompania u ofron 100 personave pushime të mrekullueshme në hotel me 5 yje

 

Janë përzgjedhur pesë fituesit e javës së dytë të shorteut veror të ALBtelecom dhe Eagle Mobile. Ofruesi i vetëm në Shqipëri i të gjitha shërbimeve të telekomunikacionit në një, di t’i shpërblejë më së miri abonentët. Çdo të mërkurë për 10 javë radhazi me anë të një shorteu do të përzgjidhen nga 5 abonentë fitues. Fituesit bashkë me një njeri të dashur të tyre, do të mund të kalojnë çaste të magjishme për 5 net resht në Hotelin me 5 yje “Azura Deluxe Resort & SPA Hotel” në Antalja (Alanya) të Turqisë.

ALBtelecom dhe Eagle Mobile do të mbulojë të gjitha shpenzimet dhe abonentëve fitues u mbetet vetëm të shijojnë çastet e paharrueshme të këtyre pushimeve në bregdetin mesdhetar të Antaljas.

Përzgjedhja e abonentëve me fat të ALBtelecom dhe Eagle Mobile do të bëhet çdo ditë të mërkurë në orën 19:40 në një transmetim të drejtpërdrejtë në televizionin ABC News. Pjesë e këtij shorteu janë automatikisht të gjithë abonentët Eagle Mobile ekzistues dhe ata të rinj, të cilët bëjnë një nga rimbushjet 800 lekë, 1000 lekë ose 1200 lekë. Vlen të përmendet fakti se abonentët sa më shumë të kryejnë rimbushje të numrave të tyre Eagle aq më shumë shanse kanë për të fituar.

ALBtelecom dhe Eagle Mobile, kompania e vetme në Shqipëri që ofron paketa shërbimesh të kombinuara të telefonisë fikse, internetit fiks, telefonisë dhe internetit në celular, IPTV, shërbimet “Cloud”, këtë verë do të dhurojë shumë surpriza. Abonentët e kësaj kompanie tashmë le të bëhen gati edhe për përvojën më të mirë të komunikimit, teknologjinë 4G të ALBtelecom dhe Eagle Mobile.

Kompania ofron gjithashtu një rrjet të gjerë të shërbimit WiFi në hapësirat publike. ALBtelecom dhe Eagle Mobile fton të gjithë pushuesit që zotërojnë një numër celular Eagle të përdorin falas shërbimin ALBwifi në zonat bregdetare ku ata do të pushojnë këtë verë për të ndarë kujtime të paharrueshme me miqtë e tyre kudo në botë.

 

The second winners of ALBtelecom and Eagle Mobile draw are selected

The Company offers to 100 people wonderful holidays in 5-star hotel

 

The five winners of the second week of summer draw of ALBtelecom and Eagle Mobile are selected.

The only provider in Albania of all telecommunication services in one, knows best how to reward its subscribers. Every Wednesday for 10 consecutive weeks, it will be a draw to select five winners every week. The winners together with one of their loved person, will be able to spend magical moments for a week in a 5-star hotel “Azura Deluxe Resort & Spa Hotel” in Antalya (Alanya) Turkey.

ALBtelecom and Eagle Mobile will cover all costs (ultra all inclusive) and to the winner remains only to enjoy unforgettable moments of these holidays on the Mediterranean coast of Antalya.

The lucky subscribers of ALBtelecom and Eagle Mobile will be selected every Wednesday, at 19:40 hours in a live broadcast on ABC News. Part of the draw are automatically all existing and new Eagle Mobile subscribers, who make one of the recharges ALL 800, 1000 or 1200. It is worth to mention that the much recharges the subscribers will do the more chances they have to win.

ALBtelecom and Eagle Mobile the only company in Albania that offers combined service packages of fixed telephony, fixed Internet, mobile phone and internet, IPTV, “Cloud” services this summer will offer more surprises. Subscribers of the company now can get ready to taste the best experience of communication, 4G technology of ALBtelecom and Eagle Mobile.

The company also offers an extensive WiFi services network in public spaces. ALBtelecom and Eagle Mobile invites all vacationers who own an Eagle Mobile phone number, to use the free ALBwifi service in the coastal areas where they will relax this summer, to share unforgettable memories with their friends anywhere in the world.