Foto të jashtëzakonshme| Fisi që ka humbur kontaktin me botën

Awa-Guaja123.jpg Awa tribe Dan Sanderson

Foto të jashtëzakonshme| Fisi që ka humbur kontaktin me botën 

Fisi Awa që jeton në Amazonë, në pyjet braziliane është një ndër rastet më të jashtëzakonshme. Ata janë prej shekujsh jashtë kontaktit me botën e jashtme dhe jetojnë në mes të pyjeve amazonianë…”

5 shekuj më parë ky fis u përzu nga autoritetet braziliane dhe u zhvendos në Maranhao.

Nga mijëra persona që ishin, vetëm 300 kanë mbetur momentalisht.

Me këtë ritëm tribuja Awa po shkon drejt zhdukjes dhe askush nuk po bën gjë për këtë.

Por pjesa më e jashtëzakonshme është që ata janë bërë njësh me natyrën.

Ata jetojnë mes kafshëve dhe me kafshët.