A eshte veper penale kanabisi ne studion e Eni Vasilit?

14375416-1115974091791311-824314978-o_1474398735-3977552Redaksia pasi u konsultua me avokatin Jordan Daci, ja cfare pergjigje dha ai:

Eshte veper penale e hapur, pasi mbajtja dhe shitja kur nuk vertetohet qe je perdorues me analiza perkatese eshte veper penale dhe prokuroria duhet te filloj hetimin kryesisht nisur nga vete transmetimi televiziv. Vetem se ne kete rast duhej te ishte bere bllokimi dhe sekuestrimi i lendes live pasi duhet te vertetohet qe lenda e shfaqur ishte verte lende narkotike gje e cila vertetohet me analize labratorike (neni 283 i Kodit Penal. Ne mungese te saj mund te haje diskutim ekzistenca e vepres penale te “Nxitjes per perdorimin e droges”… Ketu eshte veshtire per tu provuar ana subjektive …. Neni 286
Nxitja për përdorimin e drogës
(Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 70)
Nxitja e të tjerëve për përdorimin e lëndëve narkotike dhe psikotrope ose dhënia në përdorim ose
injektimi i tyre te të tjerët, pa dijeninë dhe pëlqimin e tyre, dënohet me burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet.
Kur nxitja apo injektimi i detyruar bëhet ndaj fëmijëve apo në institucione penale, shkollore, sportive apo
të çdo veprimtarie tjetër shoqërore dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet.