Istituto di Leadership Milano: Ndocaj politikani më popullor

15541136_1631146450512904_7032560270751846645_n

15578617_1631146440512905_1617630454813977423_nIstituto di Leadership Milano, me seli në Milano me një organigram të përbërë nga ekspertët me të mirë të fushës së sondazheve, promovimin dhe të strategjive të leadershipi për një periudhë kohore prej një muaj ka bërë një sondazh në Shqipëri. Sondazhi është bërë në bashkëpunim me disa call center, me një grup pune në terren si dhe duke përdorur statistikat e google dhe të facebook.

Në këtë sondazh janë marr si qytete pilot:
– Lezha
– Kurbini
– Laç
– Rubiku
– Rrësheni
– Kukës
– Peshkopia
– Burreli
– Bulqizë
– Klos
– Miloti
– Mamurrasi

Kriteri apo subjekti i sondazhit është bërë mbi bazën e personazheve publik me angazhime politike që janë më të njohurit në këtë zonë. Përtej studimit të dhënave nga google dhe të facebook të secilit nga personazhit, janë intervistuar një grup i caktuar personazh nga të gjitha shtresat dhe nivelet në qytetet e shpërmendura.

Ja kush janë personazhet, objekt i këtij sondazhi:

1. Eduart Ndocaj
2. Fran Frokaj
3. Albina Deda
4. Aldo Bumci
5. Lindita Nikolla
6. Ndrec Deda

Sondazhi ka pasur si pyetje me intervista të ndara i njihni (duke përmendur emrin e personave të sipërpërmendur)?

Në Lezhë brenda në qytet janë intervistuar 400 qytetarë të rëndësishëm.

1. 100% kanë deklaruar se njohin Eduart Ndocaj duke deklaruar se është deputeti Kaubojs
2. 70% kanë deklaruar se njohin kush është Fran Frokaj duke deklaruar se është Kryetar Bashkie
3. 65% kanë deklaruar se e njohin Lindita Nikollën duke deklaruar se është Ministrja e Arsimit
4. 60% kanë deklaruar se e njohin Albinda Deda duke deklaruar se është deputete e PD për rrëshenin
5. 55% kanë deklaruar se njohin Aldo Bumcin si deputetë të PD
6. 30% kanë deklaruar se njohin Ndrec Dedën si Kryetar të Bashkisë Mirditë

Në Kurbin janë intervistuar rreth 50 persona: A e njihni?

1. Eduart Ndocaj 100%
2. Albina Deda 70%
3. Lindita Nikola 60%
4. Ndrec Deda 50%
5. Fran Frokaj 40%
6. Aldo Bumci 30%

Rubik, intervistuar 65 persona

1. Eduart Ndocaj 100%
2. Albina Deda 75%
3. Ndreq Deda 60%
4. Fran Frokaj 40%
5. Lindita Nikolla 39%
6. Aldo Bumci 35%

Lac, intervistuar 60 persona

1. Eduart Ndocaj 100%
2. Albina Deda 60%
3. Lindita Nikolla 52%
4. Aldo Bumci 56%
5. Ndrec Deda 17%
6. Fran Frokaj 13%

Rrëshen, intervistuar 75 persona

1. Eduart Ndocaj 94%
2. Albina Deda 65%
3. Ndrec Deda 70%
4. Fran Frokaj 25%
5. Lindita Nikolla 50%
6. Aldo Bumci 29%

Kukës, intervistuar 40 persona

1. Eduart Ndocaj 80%
2. Albina Deda 20%
3. Lindita Nikolla 15%
4. Ndrec Deda 7%
5. Fran Frokaj 2%
6. Aldo Bumci 12%

Peshkopi, intervistuar 100 persona

1. Eduart Ndocaj 70%
2. Albina Deda 10%
3. Lindita Nikolla 20%
4. Ndrec Deda 0%
5. Fran Frokaj 0%
6. Aldo Bumci 30%

Bulqizë, intervistuar 30 persona

1. Eduart Ndocaj 50%
2. Ndrec Deda 0%
3. Fran Frokaj 1%
4. Aldo Bumci 30%
5. Albina Deda 20%
6. Lindita Nikolla 37%

Klosi, intervistuar 20 persona

1. Eduart Ndocaj 35%
2. Aldo Bumci 25%
3. Lindita Nikolla 20%
4. Ndrec Deda 0%
5. Fran Frokaj 0%
6. Albina Deda 23%

Miloti, intervistuar 15 persona

1. Eduart Ndocaj 85%
2. Albina Deda 60%
3. Fran Frokaj 40%
4. Aldo Bumci 40%
5. Lindita Nikolla 37%
6. Ndrec Deda 30%

Mamurras, intervistuar 50 persona

1. Eduart Ndocaj 100%
2. Aldo Bumci 60%
3. Albina Deda 55%
4. Ndrec Deda 15%
5. Fran Frokaj 20%
6. Lindita Nikolla 45%

Konluzione: Në rezultatet e këtij sondazhi janë marrë parasysh përdorimi i facebook në qytetet e testuara, linja telefonie, mbulimi i rrjeteve televizive dhe po ashtu leximi i shtypit të përditshëm ose interesimi për politikën. Ky sondazh është përdorur si matës i popullaritetit të personaliteteve të testuar dhe është nxjerrë një mesatare për të gjithë qytetet dhe renditja e kësaj mesatare në përqindje është si më poshtë:

1. Eduart Ndocaj 83,04%
2. Albina Deda 45, 27%
3. Lindita Nikolla 37,7%
4. Aldo Bumci 37%
5. Ndrec Deda 29%
6. Fran Frokaj 25%

Nga këto rezultate vihet re përqindja e lartë e popullaritet të deputeti Ndocaj që del mbi popullaritetin e subjekteve.
Ndërsa deputetët duke përfshirë edhe Ministren Nikolla duket qarë se pak a shumë reflektojnë popullaritetin e logos të subjektit të që përfaqësojnë.
Ndërsa Ndrec Deda dhe Fran Frokaj dal qartë që janë lider me permasa lokale e kjo falë detyrës e logos e përtej zonës së tyre të administrimit njihen pak dhe sa më shumë largohet anketimi prej tyre aq më shumë zvogëlohet koeficienti i tyre i popullaritetit.