Rinia Demokristian: së bashku drejt fitores

Sot, në mjediset e Selisë Qendrore të PBDKSH u mbaj mbledhja e radhës me përfaqësues të Forumit Rinia Demokristiane (FRD).

RFD është forum i PBDKSH. Në mbledhje u raportuar puna e suksesshme gjatë kësaj kohe si dhe konkretizimi i këtij suksese në anëtarësime dhe shtimin e radhëve. Gjatë mbledhjes u vendos që Kryetar i FDS-së për Laçin të bëhet Jurgen Vathi.