Mirdita heroike

Burra Mirdite,kur luftonin për mbrojtjen e “qeverisë së princ Vidit”,kundër forcave rebele të Haxhi Qamilit.Ulur kapidan Marka Gjoni.
Fotografuar në Durrës në vitin 1914.

“Sa me të shpejt ka mrrit Mirdita,
Mitraloza e dinamita.
Shtat sahat tu ther me thika,
kurr njaj djali s’ju dha ika,

Në mirditë po shkojn tu b’vet
m’bajraktart kush ka met,
Frok Ded Kola m’at Kashnjet
Bardh Kol Toma haj medet.”

Foto:Rudolf Nadolny