HAJDUDAT ME DIPLLOM . ja të ardhurat e Rektorit të Mjekësisë Arben Gjata, burrë e grua me nga 8 paga mujore

ja të ardhurat e Rektorit të Mjekësisë Arben Gjata, burrë e grua me nga 8 paga mujore

Kujdes nga “Tromboza”, ja të ardhurat e Rektorit të Mjekësisë Arben Gjata, burrë e grua me nga 8 paga mujore

 Me “timonin vetëm” në universitet, me bordero në disa punë shteti, brenda orarit edhe në spitale private

 1. Të ardhura nga paga mujore si Rektor Universiteti Shtetëror i Mjekësisë-Tiranë, 1 280 947 lekë.
 2. Të ardhura nga paga mujore si Kryetar i Senatit Akademik, Universiteti i Mjekësisë-Tiranë, 81 600 lekë.
 3. Të ardhura nga paga mujore si mjek dhe pedagog me kontratë pranë QSUT, 445 091 lekë.
 4. Të ardhura si pedagog udhëheqës nga pagesa për doktoraturat, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë-Tiranë, 397 582 lekë.
 5. Të ardhura nga paga mujore si anëtar i Këshillit të Profesorëve, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë-Tiranë, 98 119 lekë.
 6. Të ardhura nga paga mujore si pedagog në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, 574 216 lekë.
 7. Të ardhura nga paga mujore si mjek-pedagog me kontratë pranë QSUT-së, 137 364 lekë.
 8. Pagesë nga spitali “Hygeia”, gjendja e llogarisë 106 028.73 lekë.
 9. Bashkëshortja, Margarita Gjata, të ardhura nga paga mujore si pedagoge në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, 525 429 lekë.
 10. Bashkëshortja, Margarita Gjata, të ardhura nga paga mujore si mjeke dhe pedagoge me kontratë pranë QSUT, 137 364 lekë.
 11. Bashkëshortja, Margarita Gjata, të ardhura nga dhënia e konsulencës mjekësore në Spitalin Amerikan, 7 191 lekë.
 12. Bashkëshortja, Margarita Gjata, të ardhura nga paga mujore si pedagoge në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë-Tiranë. 1 236 537 lekë.
 13. Bashkëshortja, Margarita Gjata, të ardhura nga paga mujore si mjeke dhe pedagoge me kontratë pranë QSUT, 439 875 lekë.
 14. Bashkëshortja, Margarita Gjata, të ardhura si pedagoge udhëheqëse për doktoratura, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë-Tiranë, 241 603 lekë.
 15. Bashkëshortja, Margarita Gjata, të ardhura nga pagesa në Spitalin Amerikan, 1 410 lekë.
 16. Bashkëshortja, Margarita Gjata, të ardhura nga pagesa si anëtare e Këshillit të Profesorëve në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë-Tiranë, 113 220 lekë.
 17. Bashkëshortja, Margarita Gjata, të ardhura nga pagesa nga shoqata ASHM, 9 775 lekë.
 18. Të ardhura nga pagesa për pjesëmarrjen në një konference, 44 369 lekë.
 19. Bashkëpronar me 50%, i një ap. banimi me sip. 56.9 m2, blerë në vitin 1993 me 1 272 lekë, ndërtuar shtesë kati me sip. 39.2 m2 në vitin 1998 për 500 000 lekë, legalizim në vitin 2012 për 21 000 lekë me të ardhura nga pagat, vlera totale 522 272 lekë.
 20. Bashkëshortja, Margarita Gjata, pronare me 100% i një ap. banimi me sip. 70.7 m2, ndërtuar në vitin 1996, si shtesë anësore pranë ap. të nënës, 500000 lekë, legalizuar në vitin 2013 për 35 000 lekë, të ardhura këto të siguruara si kursime nga bursa e studimit e bashkëshortit në Gjermani, në vitet 1992-1994 dhe rroga, vlera në total 535 000 lekë.
 21. Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga 451 997.56 lekë.
 22. Gjendja e llogarisë rrjedhëse-depozitë në një bankë të nivelit të dytë, kartë krediti, 200 000 lekë.
 23. Gjendja e llogarisë rrjedhëse,-depozitë në një bankë të nivelit të dytë, kursime 37 lekë.
 24. Bashkëshortja, Margarita Gjata, gjendja e depozitës bankare 12-mujore, kursime, 6 000 dollarë.
 25. Bashkëshortja, Margarita Gjata, gjendja e llogarisë rrjedhëse, kursime, 13 USD.
 26. Bashkëshortja, Margarita Gjata, gjendja e llogarisë rrjedhëse 1 euro.
 27. Bashkëshortja, Margarita Gjata, gjendja e llogarisë rrjedhëse të ardhura nga paga, 318 701 lekë.
 28. Bashkëshortja, Margarita Gjata, llogari bankare rrjedhëse kursime, 1 800 056. 99 lekë.
 29. Bashkëshortja, Margarita Gjata, kredi bankare marrë më 08.09.2011 me principal 14 000 euro, afat shlyerje 6 vjet dhe këst mujor 223 euro, detyrimi mbetur 4 305.49 euro.
 30. Bashkëpronar me 50%, i 1 autoveture prodhim i vitit 2009, blerë në vitin 2011 me 14 000 euro kredi, 6 000 euro nga shitja e makinës dhe 10 000 euro paguar nga e ëma e gruas, shumë e cila është përfituar nga kompensimi i një prone në Tiranë, vlera e autoveturës 30 000 euro.
 31. Bashkëshortja, Margarita Gjata, të ardhura nga pagesa për shërbimin e shkrimit të editorialit Medicum, nga ORD BERLIN CHEMIE, 14 000 lekë.
 32. Të ardhura nga rimbursimi nga Global Blue Tax free në Gjermani, 11 368.47 lekë.
 33. Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga, 463 209.57 lekë.
 34. Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2016, kartë krediti, – 50 864.82 lekë.
 35. Bashkëshortja, Margarita Gjata, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë të ardhura nga paga, 152 978.
 36. Bashkëshortja, Margarita Gjata, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë nga kursime, 405 dollarë dhe 1 140 249 lekë.
 37. Bashkëshortja, Margarita Gjata, gjendja e llogarisë së kredisë në një bankë të nivelit të dytë kursime, 279.69 euro.