PROJEKTI NDOCAJ PËR LEZHËN 2019, LULISHTE PËR NJE QYTET ATRAKTIV.

PROJEKTI NDOCAJ PËR LEZHËN 2019,

LULISHTE PËR NJE QYTET ATRAKTIV.

Lezha është një qytet që ka nevojë për lulishte,dhe mund të jetë e dobishme për qytetin sepse pastrohet ajri i qytetit, dhe për hapje vende pune të reja duke krijuar një grup prej 30 puntorësh që merret me pastrimin e lulishtetve të qytetit
Prjojekti :
1. Rindertimi i lulishteve tek bulevardi kryesorë i Lezhës, rindertimi i lulishtes tek sheshi Skenderbe.
2. Rindertimi i lulishtes tek monumenti Gjergj Kastriotit.
3. Mbjellja e luleve dhe pemeve dekorative te ndryeshme ne çdo rreth rrotullim .
4. Mbjellja e luleve dhe pemeve dekorative ne çdo lagje dhe rrugice te qytet te Lezhës. Rindertimi i lulishteve në Shengjin tek pedonalja.
5. Rindertimi i lulishteve ne çdo cep te Shengjinit ku mund te mbjellen lule dhe peme dekorative.
Kosto vjetore:
Për mbjellejn e luleve stagjonale dhe pemeve dekorative
është € 200.000.00 Totale kosto vjetore ne leke 260 milion leke te vjetera.

Kosto e rindertimit te lulishteve eshte € 200.000.00
Fonde vjetore per Mbjellje stagjonake .
Totale kosto ndertim te lulishteve ne leke jane 260 milion leke te vjetera.
Të gjithë bashkë për Lezhën .Te gjithë bashkë mund t’ia kthejmë Lezhen banorëve të saj.
VOTONI EDUART NDOCAJ PËR LEZHËN 2019 !