SULM BIZNESEVE TË PRODHIMIT TË INERTEVE PERGJATË LUMIT MAT.

SULM BIZNESEVE TË PRODHIMIT TË INERTEVE PERGJATË LUMIT MAT.

PREFEKTI GJERGJ PRENDI KERKON TE NZJERRI 500 FAMILIE NE DJELL PA PUN.

Reth 25 subjekte, kantjere te prodhimit te inerteve ku ne secilin kantjer minimalisht jane te punesuar 20 persona kryesisht kryefamiljar,ku nerpermjet te ardhurave te tyre (paga) ushqejne familjet e tyre.
Te gjitha keto subjekte jane te paisura me dokumentacionin perkateses komform ligjit siç eshte i kerkuar,dokumenta kto te dalura nga zyrat e shtetit shqipetar.
Dokumentat perkatese:
1.Leje rehabilitimi ku specifikohet marrja e sasise,lenda zhavorr
dhe rehabilitimi i pjeses tjeter ne zonen e caktuar.
2.Flet-analiza e inerteve te marra nga laboratoret perkates.
3.Pagese te gjitha taksave vendore
4.Puntore te siguruar sipas ligjit.
5.Kantjer i paisur me çertifikate pronsie dhe leje ndertimi.

Ndodhe çudia sepse ne Shqiperi jetojmë me një urdher te Prefektit te Qarkut Lezhe Gjergj Prendi ,i cili udhezon ne menyre te kundraligjshme, Policine e shtetit qe te urdheroj mbylljen e ketyre subjeketeve ,ky urdher i pa pabazuar ne ligj te Republikes se Shqiperise.

Nga Eduart Ndocaj LEZHE.