Meqënëse është shkelur ligji në të kaluarën,” na thotë mendjendrituri Shalsi, “edhe ne si qeveri do bëjmë të njëjtën gjë.”

“Meqënëse është shkelur ligji në të kaluarën,” na thotë mendjendrituri Shalsi, “edhe ne si qeveri do bëjmë të njëjtën gjë.”

Nuk është parë e dëgjuar ndonjëherë që një qeveri e votuar për ndryshim dhe e zotuar për reformë të marri shëmbullin e abuzimeve të kaluara për të shëmbur kompleksin teatror në shkelje të Kushtetutës me qëllim grabitjen e pronës.