A ka moral politika per ti kthyer dinjitetin Shqiperisë

A ka moral politika per ti kthyer dinjitetin Shqiperisë

Në se ka moral kjo politike le të na i shprehë, por në asnjë mënyrë nuk duhet të lejojmë që kjo politikë të dalë jashtë kontrollit në se duam qe ti kthejmë dinjitetin Shqipërisë.
Fatkeqësisht po përballemi me një moral politik-etik që askush nuk do ta dëshironte, por që ende vazhdon me kapricio dhe me një autoritet bandistik, që shpaloset para populli shqiptar. Politika në jetën e përditëshme ka lidhje të rëndësishme me etikën, duke mbajtur gjithnjë anën e saj morale.
Morali politikës në vendin tonë ka treguar se eshtë hequr dorë qëllimisht nga realiteti dhe se është kufizuar brenda një kornize, duke u larguar nga fakti dhe nga parimi se politikani së pari e formon personalitetin e tij dhe pastaj i drejtohet popullit për të përdorur aftësitë dhe talentet e tij, duke ofruar mbështetjen e tij.