Alarmi për meshkujt! Bëni mirë të zbrisni nga biçikletat sepse po dëmtoni…

Thuhet se biçikleta dëmton pjesët intime të burrave, duke arritur deri në dëmtimin e prostatës.

Studiuesit kanë bërë një analizë krahasuese me ciklistëve notarëve dhe atletëve për të parë se si çiklizmi mund të ndikonte negativisht në organet intime të atyre që e praktikonin si sport.

Janë marrë në studim 2.774 çiklistë 539 notarë dhe 789 atletë. Përmes pyetsorëve studiuesit kanë marrë informacion mbi shëndetin seksual të tyre. Sipas rezultateve ata kishin probleme me prostatën herë pas here, ose dhimbje kronike të saj problemet vazhdonin në infeksione të uretrës djegie gjatë urinimit etj etj.

Në fund u ndanë në dy grupe, një grup i përbërë nga çiklistë që kishin më shumë se dy vite që i jepnin biçikletës të paktën tre herë në javë duke përshkruar mesatarisht 40 km në ditë, ndërsa grupi tjetër nuk kishte kërkesa të tilla.

Në fund të studimit studiuesit dolën në përfundimin se biçikleta nuk sjell dëme të llogaritshme për shëndetin nëse e krahason me të mirat që i sjell këtij të fundit.